​#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ( 05.00 น.) 
 
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 13,208,530 ราย รักษาอาการดีขึ้น 7,678,890 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 574,550 คน 
1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,472,449 ราย , เสียชีวิต 138,156  คน (เพิ่มขึ้น 374 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,884,967 ราย , เสียชีวิต 72,833 คน (เพิ่มขึ้น 682 คน) 
3. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 907,645 ราย เสียชีวิต 23,727 คน (เพิ่มขึ้น 540 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 733,699 ราย เสียชีวิต 11,439 คน (เพิ่มขึ้น 104 คน) 
5. ประเทศเปรู ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 330,123 ราย เสียชีวิต 12,054 คน (เพิ่มขึ้น 184 คน) 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 100 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,220 ราย (เพิ่มขึ้น 3 ราย ) เสียชีวิต 58 คน  

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด