A customer touches Apple's new iPhone 11 Pro Max after it went on sale at the Apple Store in Beijing
REUTERS/Jason Lee

ไต้หวัน นิวส์ รายงานว่า “อิโมจิธงไต้หวัน” ถูกลบออกจากคีย์บอร์ดของไอโฟน หลังจากที่มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 13.1.1 ซึ่งเป็นการตั้งค่าเฉพาะตัวเครื่องไอโฟนที่วางจำหน่ายในฮ่องกงและมาเก๊า

รายงานระบุว่า การตั้งค่าสถานะธงไต้หวันดังกล่าว เป็นเหมือนการ “ซ่อน” อิโมจิเท่านั้น หากผู้ใช้งานต้องการโชว์อิโมจิธงชาติไต้หวันก็สามารถตั้งค่าใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยการตั้งค่า “ภูมิภาค” หรือเปลี่ยนการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ปี 2018 อิโมจิธงชาติไต้หวันหายไปจากไอโฟนที่ใช้ใน “จีน” อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรายงานระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเอาใจจีนอย่างเห็นได้ชัด

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด