ไทยทุบยอดขายส่งออก มังคุด มูลค่ากว่า 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางโควิด

การส่งออก มังคุด ราชินีผลไม้ไทยขยายตัวกว่า 16% ทุบยอดขายกว่า 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด อานิสงส์กลุ่มประเทศการค้าเสรี

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ในฐานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แถลงการณ์ว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค. 63) การส่งออก มังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยขยายตัวมากกว่า 16% คิดเป็นมูลค่ากว่า 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กลุ่มการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ได้แก่ จีน อาเซียน และฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 99% ของการส่งออกทั้งหมด แบ่งเป็นการส่งออกไปจีนมูลค่า 213 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 19%, อาเซียน 65 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 4% (เวียดนามเป็นตลาดส่งออกหลักในอาเซียน ส่วนแบ่งตลาด 94% ของการส่งออกไปอาเซียน) และฮ่องกง 10 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 171%

การที่ไทยอยู่ในกลุ่มการค้าเสรีนั้น ทำให้การส่งออกผลไม้ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้ละเว้นภาษีนำเข้า จึงถือเป็นโอกาสทองที่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยจะขยายการส่งออกผลไม้ต่างๆ ของไทยไปยังคู่เอฟทีเอได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการรักษามาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพการผลิตตามความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันนิยมผลไม้ปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ด้วยการพัฒนาสร้างตราสินค้า หรือแบรนด์ของผลไม้เป็นของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลไม้ของประเทศอื่นเพื่อผลักดันให้ผลไม้ไทยครองใจผู้บริโภค

ประเทศในกลุ่มการค้าเสรีที่ได้ทำการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ามังคุดจากไทยแล้วมีทั้งหมด 14 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา อินเดีย ชิลี เปรู และฮ่องกงนั้น ส่วนที่ยังคงการเก็บภาษีนำเข้ามังคุดไทยเหลือเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ภาษีนำเข้า 24% กัมพูชา มาเลเซีย และลาว ภาษีนำเข้า 5% และเมื่อเปรียบเทียบสถิติมูลค่าการส่งออกมังคุดไทยสู่ตลาดโลกในปี 62 กับปี 35 ซึ่งเป็นปีก่อนที่เอฟทีเอฉบับแรกของไทยกับอาเซียนมีผลบังคับใช้ พบว่า มูลค่าการส่งออกมังคุดในภาพรวมสูงขึ้นถึง 53,468% โดยเฉพาะจีน การส่งออกปี 62 ขยายตัว 125,504% เมื่อเทียบกับปี 45 ก่อนที่กลุ่มการค้าเสรีอาเซียน-จีนจะมีผลบังคับใช้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ที่มาที่ไป ดราม่า ลิงเก็บมะพร้าว สะเทือนการส่งออกสินค้ามะพร้าวไทย https://www.brighttv.co.th/special-reports/monkey-coconut

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด