ได้เงินวันนี้! 3 กลุ่มเปราะบาง ‘อุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ’ เยียวยา 3,000 รอ 20 ก.ค.

กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม รับวันนี้ เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม เข้าบัญชีแล้ว ส่วนเงินเยียวยา 3,000 บาท ต้องรอไปอีกหน่อย จะได้ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ 

เฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ในวันนี้ (10 ก.ค.) เงินสำหรับ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ จำนวน 600 บาท เงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงวัย  และคนพิการ งวดประจำเดือนกรกฎาคม เข้าบัญชีแล้ว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศ กำหนดการโอนเงินประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2563 ไปแล้ว

 • เดือน กรกฎาคม 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 256 3
 • เดือน สิงหาคม 2563   โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • เดือน กันยายน 2563   โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

ในส่วนของเงินอุดหนุนอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน 600 บาทนั้น พบว่า ในการจ่ายเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2563 นั้น มีผู้ได้รับเงินในส่วนนี้มากถึง 1,617,534 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

กลุ่มเปราะบาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงวัย

ในกรณีของเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ในอัตรา 600- 1,000 บาท แบ่งออกเป็น

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

กลุ่มนี้ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ "เบี้ยยังชีพผู้พิการ" 800 บาท ต่อเดือน

ทั้งหมดนี้ เงินจะโอนเข้ายังบัญชีเดิม ที่ระบุไว้  หรือกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสด

กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา

ในส่วนของเงินเยียวยา 3,000 บาทนั้น กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงิน 3,000 บาท จะต้องเป็นผู้ที่

 • ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)
 • กลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียน ในการขอรับสิทธิอีก

หากได้รับเงินอุดหนุนในเดือน พฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสด ถือว่ามีสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการจ่ายเงินเยียวยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

เงินในส่วนนี้จะโอนให้ประมาณวันที่ 20 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ โดยจะเป็นเงินคนละส่วนกับเงินอุดหนุน และเบี้ยยังชีพที่ได้รับเป็นรายเดือนอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี ในกรณีของเงินอุดหนุนบุตรนั้น พ่อแม่ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไปแล้ว ไม่ต้องกังวล ถ้าลูกได้รับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาทอยู่แล้ว ก็จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาทด้วย เพราะถือว่าเป็นคนละชื่อกัน

ช่องทางจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

 • ช่องทางที่ 1

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

 • ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

  ความคิดเห็นมากที่สุด