‘โอนเงินทําบุญ ฝากเพื่อนทำบุญ จะได้บุญไหม’

คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายสงสัยกันมาก เพราะถ้าไม่ได้ไปทำบุญด้วยตัวเองแล้ว ยังจะได้รับบุญหรือไม่

คนเราเดี๋ยวนี้เข้าใจถึงเรื่อง ‘บุญ’ ผิดไปมาก คิดไปว่าการทำบุญต้องเฉพาะแต่บริจาคเงิน บริจาคของให้วัดเท่านั้น จริง ๆ แล้วบุญที่เกิดจากการให้ของ ให้เงินเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการทำบุญเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่วัดหรือให้กับพระสงฆ์เท่านั้น จะทำแก่บุคคลธรรมดาหรือกับสัตว์ก็ได้บุญเท่ากันทั้งนั้น

ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ บุญคือเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ปราศจากจากกิเลสทั้งปวง เช่น ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ ความตระหนี่ถี่เหนียว ความหลงใหลได้ปลื้ม ความอยากได้ใคร่มี พูดง่าย ๆ ก็คือบุญจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราทำเพื่อหวังผลต่อผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่ทำเพื่อที่ตนจะได้อะไรตอบแทนกลับมา (แค่ทำบุญเพราะอยากได้บุญก็ไม่มีทางได้บุญแล้ว)

บุญต้องทำเพราะอยากให้ ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้

ที่ถูกที่ควรก็คือ ต้องทำบุญโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทำแบบปิดทองหลังพระ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่ทำเอาหน้า จึงจะเป็นบุญที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง และอย่างที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยหรือสิ่งของ จะเป็นแค่ใจหรือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นบุญด้วยกันทั้งนั้น

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การสวดมนต์ จริงอยู่ที่เราสวดมนต์เพื่อระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ อีกทั้งก็เพื่อทำจิตใจให้สงบร่มเย็น แต่ทุกครั้งที่สวดมนต์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลใด ๆ เรายังได้บุญไปด้วย

แปลว่าถ้ามีจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะกระทำใด ๆ ก็ตามก็ถือว่าเกิดประโยชน์ทั้งนั้น เพราะบุญเกิดขึ้นที่จิต ไม่ได้เกิดขึ้นที่วิธีการ ซึ่งการโอนเงินทําบุญหรือฝากเพื่อนทำบุญเป็นแค่วิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่การจะได้บุญหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าที่เราฝากเพื่อนหรือที่โอนไป เรามีจิตใจอันบริสุทธิ์และทำโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มากกว่า เพราะต่อให้จำนวนเงินมีมากแค่ไหน ถ้าทำบุญด้วยหวังผลตอบแทนยังไงก็ไม่มีทางได้บุญ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด