ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “พ่อแต้ว”
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โกศโถตั้งประดับฉัตรเบญจา “พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์” พ่อ “แต้ว ณฐพร”

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โกศโถตั้งประดับฉัตรเบญจา “พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์” พ่อ “แต้ว ณฐพร”

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ก.ค. 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพ และโกศโถตั้งประดับฉัตรเบญจา “พลอากาศตรีณรงค์ เตมีรักษ์” คุณพ่อของนางเอกสาว “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ณ ศาลาบุพการีอนุสรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ซึ่งทางครอบครัวต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง  

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด