ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ใช้นิ้วอุดรูจมูก แก้อาการปวดหัว อ่อนเพลีย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
.
จากที่มีการแชร์เคล็ดลับแก้อาการปวดหัว ด้วยการใช้นิ้วอุดรูจมูกข้างขวา และหากอุดรูจมูกข้างซ้าย ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่อธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่า การใช้นิ้วอุดรูจมูกทีละข้าง สามารถแก้อาการปวดหัว และอ่อนเพลียได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติตาม และทำให้พลาดโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง
.
อาการปวดหัว ต้องหาสาเหตุว่าปวดจากโรคหรือความผิดปกติในสมอง หรือปวดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น เครียด กังวล สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรักษาก็ต้องมุ่งเน้นการหาสาเหตุแล้วรักษาตามสาเหตุ
.
ส่วนอาการอ่อนเพลียก็เช่นเดียวกัน สามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และภาวะที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน อาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ จากการปิดกั้นหรือลดทอนช่องทางเดินหายใจ เนื่องจากประสิทธิภาพจากการหายใจผ่านรูจมูกด้านเดียวอาจจะทำให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำได้ และหากรูจมูกอีกข้างมีปัญหา เช่น บวม ตีบ แคบอยู่แล้ว อันตรายอาจจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
.
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา สามารถติดตามได้ที่ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
CR.  Anti-Fake News Center Thailand 
 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด