ใจเย็นได้แน่! เริ่มโอน 3พันบาทให้ผู้มีรายได้น้อย บ่าย 3 นี้

กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนื่องจากมีข้อคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการฯ บางราย ที่มีรายชื่อได้รับเงินซ้ำซ้อนกับกลุ่มเกษตรกร ดังนั้น จึงต้องดำเนินการคัดกรองอีกครั้ง ทำให้การโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ต้องล่าช้าออกไป โดยจะดำเนินการโอนวันนี้ (4 ก.ค.63) ในเวลาประมาณ 15.00 น.

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการใดๆ ของรัฐ จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท และจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ในวันนี้ แน่นอน

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตรได้ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.

“1.14 ล้านคน ได้เงิน 3,000 บาท วันนี้ทุกคนตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป โดยกระบวนการโอน จนครบทุกราย ไม่น่าจะเกิน 1 ชม.” กรมบัญชีกลาง เปิดเผย

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด