โบสถ์คริสต์เก่าแก่กลางเมืองโคราช อายุกว่า 70 ปี เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ คลาสสิคงดงาม

Khaosod5,931 ดู

: 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.35 น.