โควิดพ่นพิษ!
สายการบิน “บางกอกแอร์เวย์” เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยตามกฎหมายสูงสุด 20 เดือน หลังจำนวนเที่ยวบินลดลงเพราะพิษโควิด

สายการบิน "บางกอกแอร์เวย์" เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก จ่ายชดเชยตามกฎหมายสูงสุด 20 เดือน หลังจำนวนเที่ยวบินลดลงเพราะพิษโควิด

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เปิดโครงการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์รี่ รีไทร์) ให้พนักงานสมัครใจลาออก หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางการบินลดลง จำเป็นต้องลดขนาดองค์กร ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ โดยบริษัทจะเปิดรับสมัครพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่งพนักงานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะมีผลพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

พนักงานที่ผ่านการพิจารณาโครงการเออร์รี่ รีไทร์ จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน คำนวณจากเงินเดือน และเงินได้ประจำเดือนเมษายน 2563 ตามอายุงานตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 13.33 เดือน บวกค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน และให้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มให้อีกตามอายุงานตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 5.67 เดือน เบ็ดเสร็จแล้วพนักงานจะได้รับเงินสูงสุด 20 เดือน นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกตามกฎเกณฑ์ของบริษัท เช่น บัตรโดยสารสำหรับพนักงาน และบุคคลสนิท เป็นต้น

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด