เรื่องวุ่นๆ โปรโมชันตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชีย ผู้โดยสารซื้อดีลล้นหลามทำระบบชำระเงินขัดข้อง ตัดบัตรแล้วแต่ไม่ได้ดีล จองตั๋วไม่ได้ สายการบินได้แต่ขอโทษและจะติดต่อธนาคารคืนยอดชำระกลับไป

วันนี้ (2 ก.ค.) สายการบินแอร์เอเชียได้ออกประกาศ "เรียนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชีย ทั้งที่การชําระเงินฝั่งผู้โดยสารสมบูรณ์แล้ว" ระบุว่า ทางแอร์เอเชียได้ทําการตรวจสอบสาเหตุ และพบว่า เนื่องจากมีผู้โดยสาร จํานวนมากทําธุรกรรมพร้อมกัน ระบบชําระเงินจึงเกิดเหตุขัดข้อง ทําให้การยืนยันการชําระเงินระหว่างธนาคารเจ้าของบัตร, ผู้รับชําระเงินคนกลาง (Payment Gateway), และแอร์เอเชียไม่สมบูรณ์ ระบบจึงไม่ส่งตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชียไปที่บัญชีสมาชิกของท่าน ซึ่งธุรกรรมของท่านขณะนี้อยู่ในสถานะล็อควงเงินเพื่อรอการเรียกเก็บ

แอร์เอเชียขอโทษในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง และจะดําเนินการร่วมกับธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทําการคืนยอดชําระที่ปรากฏในการทําธุรกรรมของท่านกลับไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนยอดชําระดังกล่าวจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารเจ้าของบัตรกําหนด และเนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวไม่สมบูรณ์ หากท่านยังคงมีความประสงค์ที่จะซื้อตั๋วบินบุฟเฟต์ ท่านสามารถดําเนินการซื้อครั้งใหม่ได้

สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ สายการบินแอร์เอเชียได้จัดรายการส่งเสริมการขาย “ตั๋วบินบุฟเฟต์แอร์เอเชีย” (Airasia Unlimited Pass) สำหรับเดินทางในประเทศไทยแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นสมาชิก BIG อายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวนจำกัด 100,000 ราย ซึ่งจะเปิดขายในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 10.00 น. เดินทางระหว่างวันที่ 20 ก.ค. ถึง 17 ธ.ค. 2563 โดยพบว่ามีผู้ให้ความสนใจซื้อดีลดังกล่าว 53,620 ราย ภายใน 2 วัน แต่กลับพบว่ามีหลายคนถูกตัดเงินบัตรเครดิตไปแล้ว แต่ไม่ได้รับดีลที่ซื้อ โดยมีผู้ร้องเรียนมาหลายราย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสายการบินแอร์เอเชียประสบปัญหาต้องหยุดทำการบิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเที่ยวบินที่จองก่อนวันที่ 23 มี.ค. 2563 โดยให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวเลือกระหว่างเก็บวงเงินไว้ในบัญชีเครดิต เพื่อนำมาจองเที่ยวบินใหม่, เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ผู้โดยสารส่วนหนึ่งเลือกที่จะส่งคำขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต แต่เนื่องจากมีคำขอคืนเงินเป็นจำนวนมาก อีกทั้งให้ติดต่อผ่านแชตบอทที่ชื่อ "เอว่า" เพียงอย่างเดียว ก่อนจะโอนแชตสนทนาไปยังพนักงาน ทำให้ในปัจจุบันยังมีผู้โดยสารส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้รับเงินคืนจากทางสายการบินแต่อย่างใด

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด