กรมการแพทย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำให้ประชาชนถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา เน้นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 4 ชนิด แก้อาการเจ็บป่วยพื้นฐานของพระสงฆ์ ได้แก่ โลชั่นหรือน้ำมันตะไคร้หอม  ยานวดหรือน้ำมันนวด  ยาหอมนวโกฐ และยาฟ้าทะลายโจร โดยเน้นการทำบุญแนววิถีชีวิตใหม่ New normal    

 

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา เป็นการบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ 1.เป็นวันที่ มีการประกาศศาสนาครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธัมจักกัปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้  2.เป็นวันที่เกิดพระรัตนไตรครบ 3 องค์ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะและพระสงฆ์รัตนะ  3.เป็นวันที่พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมเทศนาจบ ซึ่งวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม  และต่อเนื่องวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จะจำพรรษาหรือพักอยู่ที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศจะเข้าวัดทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  

"อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันหยุดนี้ที่ไหนจัดงาน เดินทางอย่างไร เช็กได้ที่นี่

ส่องกิจกรรมทำใจใสๆ ทั่วไทย อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษานี้ไปไหนดี

สธ.แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคติดต่อทางอาหาร ช่วงวันหยุด "เข้าพรรษา"

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมถวายสังฆทานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ 1.โลชั่นหรือน้ำมันตะไคร้หอม ช่วยไล่ยุง 2.ยานวดหรือน้ำมันนวดจากสมุนไพร ช่วยคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดหรืออาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ 3.ยาหอมนวโกฐ ช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้วิงเวียนศีรษะ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก 4.ยาฟ้าทะลายโจร ช่วยแก้ไข้บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ สำหรับยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดนี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ในการบำเพ็ญเพียรสมาธิ ช่วงจำพรรษาของพระสงฆ์ ซึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยพื้นฐานของพระสงฆ์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังกล่าว สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อ และก่อนซื้ออย่าลืมสังเกตวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ และเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย 

 นายแพทย์สรรพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จะมีการผ่อนปรนเป็นระยะที่ 5 แล้วก็ตาม ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยากจะขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ไปร่วมทำบุญตามศาสนสถานต่างๆ ขอให้ท่านดูแลสุขอนามัยของท่านและคนในครอบครัว เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสัมคม และใช้เวลาในการอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด