แจ้งด่วน! ผู้สูงวัย-พิการ ไม่ได้ 3,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอเงินกลุ่มเปราะบาง

ผู้สูงวัย-พิการ ไม่ได้ 3,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ทั้งๆ ที่ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ไม่ต้องวิตกไป เพราะทั้ง 2 กลุ่มนี้ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

เฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความอธิบายถึงรายละเอียด เกี่ยวกับ  ผู้สูงวัย-พิการ ไม่ได้ 3,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า 

ผู้ที่ได้รับเบี้ยสูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเยียวยาเกษตรกร

ชื่อท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ในช่วงประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเบี้ยผู้พิการ

3 กลุ่มที่จะได้รับเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 

 • เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
 • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
 • คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของพม. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในครอบครัว ที่ประสบภาวะ ทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงาน ของสมาชิกครอบครัว โดยผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบาง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์รับสิทธิเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง

1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียน ในการขอรับสิทธิอีก

หากได้รับเงินอุดหนุนในเดือน พฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสด ถือว่ามีสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการจ่ายเงินเยียวยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ พม.จะเร่งดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน คิดเป็นเงิน 3,000 บาท (ตั้งแต่เดือนพ.ค.–ก.ค.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

ผู้สูงวัย-พิการ ไม่ได้ 3,000

การจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง แบ่งเป็น 2 ช่องทาง 

 • ช่องทางที่ 1

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

 • ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

การได้รับเงิน

 • กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ "เงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด" เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับ เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันในเดือนกรกฎาคม เป็น 3,600 บาท

 • กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ "เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ" จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับ เงินเยียวยา ด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันในเดือนกรกฎาคม 3,600 - 4,000 บาท

ผู้สูงวัย-พิการ ไม่ได้ 3,000
 • กลุ่มคนพิการ

กลุ่มนี้ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ "เบี้ยยังชีพผู้พิการ" 800 บาทต่อเดือน หากได้รับ เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง ด้วย ก็จะรับเงินในเดือนกรกฎาคม รวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้วเป็น 3,800 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

 • คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน  จ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการแล้ว

ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

  ความคิดเห็นมากที่สุด