เอกชนก็เฮ! ธปท. ประกาศหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน
เอกชนก็เฮ! ธปท. ประกาศหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน

          ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ ทำให้ช่วงปลายเดือน ก.ค. 63 จะมีวันหยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน คือ วันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 ก.ค. 63
          ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
         
ดังนั้น บริษัทห้างร้าน ภาคเอกชนต่างๆ ก็จะได้หยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน

 

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด