พระมหาณัฐพงษ์ ฐิตปัญโญ, ดร. ประธานกองทุนบุญนิธิธรรมจารี วัดชำนิหัตถการ กทม. ลูกศิษย์คนสำคัญของพระครูพิชิตพัชราจารย์ (หลวงพ่อทบ ธัมมปัญโญ) วัดช้างเผือก ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดสร้างเหรียญนาคปรกมุจลินท์ ตามตำรา “โลหะพุทธเวทย์ประสิทธิ์” ฉบับดั้งเดิมของหลวงพ่อทบ เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสมทบทุนวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมทำบุญได้ที่ คุณปิยะกุล 089-7998501 หรือ คุณพัชมณฑ์ 094-7391821….

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด