ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

บัตรเครดิต

 

ใช้รูดเพื่อชำระเงินแทนเงินสด โดย ธนาคารจะกำหนดวงเงินให้ตามความ สามารถในการชำระหนี้ของเรา และ กำหนดรอบระยะเวลาชำระเงินให้ เช่น ตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 และชำระเงิน ภายในวันที่ 22 เป็นต้น เหมาะกับคนที่ ไม่อยากพกเงินสดคราวละมากๆ และ มีวินัยทางการเงินสูง เพราะหากจ่าย ชำระเงินคืนครบจำนวนภายในวัน ที่กำหนด ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย ซักบาทเดียว แต่ถ้าจ่ายชำระหนี้ หลังวันครบกำหนด ก็จะต้องชำระ ดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุด 20% ต่อปี ของยอดหนี้ นับตั้งแต่วันที่รูดบัตร ใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตร เครดิตกดเงินสดได้ แต่ก็จะต้องจ่าย ดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่กดเงิน เช่นเดียวกัน

 

บัตรกดเงินสด

 

ทุกครั้งที่ใช้บัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมกดเงินสดในอัตรา 3% ของยอดเงิน ที่กดออกมา ซึ่งธนาคารจะกำหนด วงเงินและระยะเวลาชำระเงินให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินสด อย่างเร่งด่วนและสามารถชำระเงินคืน ได้เร็ว เพราะจะต้องจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุด 28% ต่อปี โดยคิดตามจำนวนวันที่เรากด เงินสดออกไปใช้

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

 

เป็นการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน การเงิน ถ้าอนุมัติก็จะได้รับเงินโอนเข้า บัญชีและนำไปใช้จ่ายได้ทันที โดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อสูงและระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวกว่า เช่น 12 18 24 งวด ซึ่งสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เท่ากันได้ แต่หากจ่ายหลังวันครบกำหนดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 28% ต่อปี

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=lifeevent_detail_debt-3&innerMenuId=12

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด