คุณแต้ - ศิวภรณ์ นภาวรานนท์ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด ใช้ชีวิตตามครรลองของสังคม ติดหรู อยู่กินใช้แบรนด์เนม จนถึงวันหนึ่งหันกลับมาถามตัวเอง ว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานมั้ย และตัดสินใจทิ้งชีวิตสาวชาวกรุงมาทำการเกษตรแบบที่ตนเองไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย มีแต่ใจที่อยากให้คนรุ่นใหม่หันมาหาธรรมชาติ มาปลูกผัก ปลูกต้นไม้เหมือนตนเอง จึงหันมาทำดินให้สะอาด ให้เด็กรุ่นใหม่สามารถหันมาปลูกต้นไม้ได้อย่างสุขและปลอดภัยในหัวใจ

Animal/7415_1_001.JPG

ในการเลี้ยงไส้เดือนนั้น ปกติฟาร์มไส้เดือนต่าง ๆ จะรดน้ำค่อนข้างถี่ อาทิตย์หนึ่งมากกว่า 2 - 3 ครั้ง ซึ่งการรดน้ำค่อนข้างถี่ ทำให้เปลืองทรัพยากรคนที่มารดน้ำ เปลืองน้ำ และที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นการลดความเข้มข้นของปุ๋ยมูลไส้เดือนผ่านน้ำที่มันชะล้าง เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ได้จะมีสารอาหารลดน้อยลง จุลินทรีย์ลดน้อยลง เจือจางไปกับน้ำที่รดทิ้งออกไป คุณแต้จึงหาวิธีที่จะรดน้ำให้น้อยลง เพื่อรักษาคุณภาพของปุ๋ยให้มากที่สุด

Animal/7415_2_002.JPG

เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนของคุณแต้ คือ เทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแบบใช้น้ำน้อย ปกติฟาร์มไส้เดือนต่าง ๆ จะรดน้ำค่อนข้างถี่ อาทิตย์หนึ่งมากกว่า 2 - 3 ครั้ง ซึ่งการรดน้ำค่อนข้างถี่ ทำให้เปลืองทรัพยากรคนที่มารดน้ำ เปลืองน้ำ และที่สำคัญที่สุดเลยคือเป็นการลดความเข้มข้นของปุ๋ยมูลไส้เดือนผ่านน้ำที่มันชะล้าง เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ได้สารอาหารจะลดน้อยลง จุลินทรีย์ลดน้อยลงเจือจางไปกับน้ำที่เรารดทิ้งออกไป

Animal/7415_3_003.JPG

การทำมูลไส้เดือนน้ำน้อยนี้จะทำให้นอกจากจะใช้น้ำน้อยลงแล้ว ยังใช้คนน้อยลง และทำให้ปุ๋ยมีความเข้มข้นสูง ซึ่งการทำนั้นง่ายนิดเดียว เคล็ดลับก็คือ นำต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว โดยต้นกล้วยนั้นยังไม่แห้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะต้องคายน้ำออกมาจำนวนมาก หรือการใช้ผักตบชวาก็ดี ทั้งสองอย่างนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติให้กับไส้เดือน ซึ่งทำให้ระยะเวลาที่ผ่านไป กล้วยจะค่อย ๆ คายน้ำออกมา เพราะฉะนั้นที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแต้จะไม่รดน้ำเยอะ รดแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นสูงด้วย แล้วก็ประหยัดน้ำและเวลาได้เยอะมาก

Animal/7415_4_004.jpg

ท่านใดที่มีอินทรียวัตถุอย่างที่กล่าวมา หรืออะไรก็ตามที่มองว่ามันจะสามารถคายน้ำได้โดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนหรือเป็นโรคหรือแมลงในอนาคต สามารถทดลองดูได้ ให้ลองทดลองดู จะเป็นเศษต้นไม้ต่าง ๆ ก็ได้ มันจะสามารถทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ และคุณจะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพสูงมาก

Animal/7415_5_005.JPG

สัดส่วนในการใส่ จะใส่ประมาณ 1 ส่วน 4 ของทั้งหมด ของที่เราจะใส่กล้วยกับผักตบชวา ถ้ารวมกันกล้วยกับผักตบชวาจะประมาณ 1 ส่วน 3 ของทั้งหมด

Animal/7415_6_006.JPG

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด