เริ่ม 4 ทุ่มพรุ่งนี้  วางแบริเออร์ บนถนนพระรามสอง เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

งานจราจร สน.บางมด แจ้งประชาสัมพันธ์ 
        ● ด้วยคืนพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 10 ก.ค.63)เวลา 22.00  จะเริ่มวางแนวแบริเออร์เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
       ● จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางหลัก ในถนนพระราม2 ขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางติดเกาะกลางถนน ในส่วนพื้นที่ สน.บางมด เริ่มตั้งแต่สะพานข้ามคลองสนามชัย จนถึงบริเวณทางขึ้นทางด่วนดาวคะนอง 
           เมื่อเสร็จสิ้น จะดำเนินการในช่องทางหลัก ถนนพระราม2 ขาออก 1 ช่องทาง ติดเกาะกลาง ตั้งแต่ทางลงด่วนดาวคะนอง จนถึงสะพานข้ามคลองสนามชัย เช่นกัน
        ●ทำให้เสียช่องทางจราจร ช่องทางหลัก ขาเข้า 1 ช่องทาง (จาก 4 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง)ขาออก 1 ช่องทาง (จาก 4 ช่องทาง เหลือ 3 ช่องทาง) 
           โดย 3 ช่องทางที่เหลือ จะทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจรใหม่ ให้เป็น 4 ช่องทาง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ให้กระทบพื้นผิวจราจรน้อยที่สุด ในส่วนบริเวณที่ไม่มีเครื่องจักรวาง จะไม่มีการวางแนวแบริเออร์ 
        ●โดย สนข.จะทำการประเมินเพื่อวางแผนจัดการจราจรต่อไป
        ● การดำเนินการในส่วนของพื้นที่สน.บางมด จะใช้เวลาการก่อสร้างตามสัญญา 39 เดือน
            
          ● ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีความจำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าว ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตามป้ายเตือนและสัญญาณบอกทางอย่างเคร่งครัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  1543 call center การทางพิเศษฯ  หรือ 1197

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด