เยือน ‘ตลาดแกรนด์บาซาร์’ สุดคึกคักในซินเจียง

อุรุมชี, 6 ก.ค. (ซินหัว) -- ส่องบรรยากาศสุดคึกคักในตลาดแกรนด์บาซาร์ นครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ที่อุดมไปด้วยอาหารท้องถิ่นและการแสดงดนตรีริมถนน ดึงดูดนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน

(บันทึกภาพวันที่ 4 ก.ค. 2020)

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด