เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบด่วน! 437 รายเฮ เตรียมรับเงิน 9 ก.ค.นี้

เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะด่วน! "ธ.ก.ส." เตรียมโอนเงินรอบที่ 2 ของเดือน มิ.ย. ให้กลุ่มแจ้งบัญชีธนาคารใหม่ 437 ราย วันที่ 9 ก.ค.นี้ วงเงินรวม 2.19 ล้านบาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจะโอนเงินรอบที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2563 ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาให้ใหม่ หลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชีเดิมในระบบ หรือ หมายเลขที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งดำเนินการแจ้งเลขบัญชีธนาคารที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้ว จำนวน 437 ราย เป็นเงิน 2.19 ล้านบาท

หลังจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ธนาคารโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีต่างธนาคาร ในระบบพร้อมเพย์ในรอบที่ 1 ของเดือนพฤษภาคมไปแล้ว ส่วนรอบที่ 3 จะโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

เยียวยาเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ธนาคารโอนเงินเดือนที่ 2 ของเดือน มิถุนายน ให้กับเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อมาให้แล้ว 7.30 ล้านราย วงเงิน 36,543.76 ล้านบาท ส่วนเกษตรที่ยังไม่ได้รับ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 48,196 ราย และเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เพราะเกษตรกร ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเอง เอาไว้ในระบบ จำนวน 151,878 ราย รวมทั้งสิ้น 200,074 ราย ซึ่งหากธนาคารตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินให้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. อยากให้เกษตรกร อีกจำนวนประมาณ 151,878 ราย ซึ่งธนาคาร ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเอง เอาไว้ในระบบ หรือ ชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ์ เข้าไปกรอก เลขบัญชีธนาคารที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับเงินเยีวยวยา ส่วนเกษตรกรคนใด ที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ทางเว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช่นเดียวกัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล ว่า ล่าสุดมีรายชื่อเกษตรกร ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้วพบว่า อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม ทำให้ขณะนี้เกษตรกรที่มีสิทธิ์รวม 7,596,747 ราย

ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 กรกฎาคม จำนวน 37,983.735 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร

ส่วนการโอนเงิน เยียวยา เกษตรกร งวดที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม โอนแล้ว 7,396,845 ราย และโอนเงิน เยียวยา เกษตรกร งวดที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โอนแล้ว 7,308,752 ราย โดยที่เหลือ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ 121,394 ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ บัญชีถูกอายัด

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรแจ้งช่องทางการโอนได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่เกษตรระดับภูมิภาคให้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลมายัง ธ.ก.ส. เพื่อเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ หรือมีรายชื่อว่า ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ www.moac.go.th หรือแอปพลิคชั่น "เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer"

กระทรวงเกษตรฯ รายงานอีกว่า การอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์ เยียวยา 192,510 ราย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้วคงเหลือ 189,663 ราย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์พบว่า เกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 105,404 ราย

เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน มีสถานะเป็น ผู้ประกันตน เป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญจึงยกคำอุทธรณ์ ส่วนเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 ราย ซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด