เพชรบูรณ์เปิด “อินทผลัมเฟส 2020” กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูฝน (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์เปิด "อินทผลัมเฟส 2020" กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูฝน (ชมคลิป)

วันที่ 11 กรกฎาคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 : กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูฝนชมชมอินทผลัมสด ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบูรณ์ ณ ร้านไนน์แทมมะรีนด์คาเฟ่ (9 Tamarind Cafe) โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกอบจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและพัฒนาคุณภาพอินทผลัมของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนอินทผลัมในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดความประทับใจ ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งนี้มีสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำตัวแทนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดฯ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมารวมตัวกันเปิดบูธอินทผลัมและจำหน่ายในราคาถูก, การจัดแสดงอินทผลัมผลไม้มหัศจรรย์ โดยผู้สนใจสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอินทผลัมกับเกษตรกรเจ้าของสวนได้โดยตรง, เลือกซื้อเลือกชมพืชผักปลอดภัยตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์, การประกวดเมนูอาหารและเครื่องดื่มทำจากอินทผลัม, นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนอินทผาลัม โดยการนำเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกอินทผลัมของจังหวัดเพชรบูรณ์มีกว่า 10,000 ไร่

สำหรับอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีหลายสายพันธุ์และมีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย ผลอินทผลัมเป็นทรงกลมรี ยาวประมาณ 2–4 เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวานฉ่ำ ทานได้ทั้งผลดิบและสุก ผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มเมื่อแก่จัด ผลสุกมักจะนำไปตากแห้ง สามารถเก็บไว้เป็นเวลาหลายปี มีรสชาติหวานจัด จึงมักถูกเข้าใจผิดว่ามีการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาล

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด