เป้าหมาย

เป้าหมาย "ตลิ่งชัน"
เตรียมทำใจ ท้ายอยู่ยมราช 

ถ.บรมราชชนนี และ บนคู่ขนานลอยฟ้าฯ ไปตลิ่งชัน    ในพื้นที่ ฝนยังตกอยู่ รถหนาแน่น เคลื่อนตัวช้า  
ติดต่อเนื่อง สะพานปิ่นเกล้า  ถ.ราชดำเนินกลาง แยกสะพานผ่านฟ้าฯ ถ.หลานหลวง แยกยมราช  #FM91

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด