เปิดแล้วงานอนุรักษ์เทียนพรรษาปี 2563

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น สืบสานงานบุญประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 119 ปี ในรูปแบบ new normal
ที่มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563  เพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นชาวอุบลราชธานี และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ
โดยในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 119 ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค 19 จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานในรูปแบบ new normal ไม่มีขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาไปรอบเมือง และจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าชมต้นเทียนพรรษาที่นำมาตั้งโชว์ไว้รอบมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี และผู้เข้าร่วมงานต้องการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
สำหรับพิธีเปิดเป็นการแสดงแสงสีเสียง ของนักเรียน นักศึกษา ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเนื้อหาของการแสดงเป็นการแสดงมุทิตาจิต ถึงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และประวัติความเป็นมาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากขบวนเรือพนมพระ จังหวัดสุราฎร์ธานี ที่มาร่วมแสดงในรูปแบบขนาดเล็ก โดยเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเพณีต้นเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี กับประเพณีชักพระออกพรรษาของจังหวัดสุราฎร์ธานี
ซึ่งการจัดงานต้นเทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้นเทียนติดพิมพ์ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งต้นเทียนโบราณรวมจำนวน 5 ต้น โดยต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ จากวัดผาสุการาม ต้นเทียนแกะสลักขนาดกลาง ของวัดเลียบ ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ วัดพลแพน ต้นเทียนติดพิมพ์ ขนาดกลาง วัดมหาวนาราม และต้นเทียนเทียนโบราณ ของวัดเลียบ  รวมไปถึงถนนคนทำต้นเทียน นิทรรศการรำลึก 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมไปถึงการแสดงจากนักร้องชื่อดัง พร้อมวงโปงลางของนักเรียน นักศึกษา ลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการจำหน่ายผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง และของที่ระลึก

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์ ข่าว

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด