เปิดเบื้องหลังการบินไทย คัด 4 กรรมการ’ ร่วมบริหารแผนฟื้นฟู

เปิดเบื้องหลัง"ประยุทธ์" คัดเลือกเอง 4 กรรมการ การบินไทย ก่อนเสนอเข้าบอร์ดการบินไทยอนุมัติ คนการบินไทย มั่นใจช่วยนำพาองค์กรพ้นวิกฤติได้ 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการบินไทยใหม่ 4 คน ประกอบด้วย 1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ  3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

แหล่งข่าวจากการบินไทย กล่าวว่าการเสนอบุคคลทั้ง 4 เข้ามาเป็นกรรมการครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ได้เป็นรายชื่อที่เสนอมาจากทั้งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังแต่อย่างใด "นายกฯเป็นผู้คัดเลือกเอง เพราะต้องการได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหา  ถือเป็นการช่วยประเทศชาติอย่างหนึ่ง"

แหล่งข่าว กล่าวว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รายชื่อแล้ว ฝ่ายบริหาร การบินไทย ได้นำรายชื่อเข้าบอร์ดเพื่ออนุมัติ จากนั้นก็แจ้งไปยัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ทุกอย่างจบภายในวันเดียว เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ  เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะนำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤติไปได้ สำหรับกรรมการที่เข้ามาใหม่ทั้ง 4 คน ถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปให้รอดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ได้ ผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลาย

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่าบุคคลทั้ง 4 คน น่าจะเป็น "ผู้บริหารแผนฟื้นฟู" ให้กับการบินไทยได้ เพราะแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน และมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูต่อไป

สำหรับ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ถือเป็นที่มีความคุ้นเคยกับการบินไทยมากที่สุด นายปิยสวัสดิ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย หรือดีดี การบินไทย คนที่ 15 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่เผชิญกับภาวะขาดทุนสะสม ฐานะทางการเงินค่อนข้างลำบาก นายปิยสวัสดิ์ ได้ดำเนินนโยบายโดยลดค่าใช้จ่าย ปรับลดเงินเดือนพนักงาน ปรับลดพนักงานลง ตัดงบประมาณส่วนที่ไม่จำเป็นของบริษัท

การดำเนินการสามารถทำให้การบินไทยมีกำไร เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี จนกระทั่งปี 2554  ได้รับการจัดอันดับจาก สกายแทรกซ์ ให้เป็นสายการบินอันดับ 5 ของโลก ถือเป็นครั้งแรกที่ติด 1 ใน 5 สายการบินที่ดีที่สุด จากนั้นปี 2555 คณะกรรมการการบินไทย (บอร์ด)ขณะนั้น มีมติเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยอ้างเหตุผลว่า นายปิยสวัสดิ์ มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 นายปิยสวัสดิ์ ยื่นฟ้องคณะกรรมการ เรื่องการเลิกจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมจากนั้นวันที่ 24 เมษายน 2557 นายปิยสวัสดิ์ ชนะคดีฟ้องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางสั่งจ่ายชดเชย 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ดังนั้นช่วงที่นายปิยสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย น่าจะเป็นผู้ที่ เข้าใจและรู้ลึกในข้อมูลดีที่สุด ถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ามาร่วมฟื้นฟู ร่วมกับกรรมการอีก 3 คน

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด