ดีเบตเรื่อง 'สมรสเท่าเทียม' ระหว่างการผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.แพ่งและพาณิชย์) ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล ยังคงเป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดคุยกันอย่างเข้มข้นในโลกออนไลน์

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The MATTER ได้รับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับผ่าน ครม. เป็นรายมาตรา (ก่อนหน้านี้เผยแพร่เพียงสาระสำคัญเท่านั้น) จึงขอนำมาให้ดาวน์โหลดไปศึกษากัน ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันประเด็น 'สมรสเท่าเทียม' ไปข้างหน้า

https://drive.google.com/file/d/1U2Ykg5Ser0Xt_RziaZ6JiplcYic425PL/view

และหากใครต้องการดูเทียบกับร่างแก้ไข ป.แพ่งและพาณิชย์ ของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ตอนนี้กำลังเปิดรับฟังความเห็นที่เว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรอยู่

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=94

ทั้งนี้ การจะออกกฎหมายมาใช้สักฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่หรือแก้กฎหมายเดิม ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งตามปกติแล้วจะใช้เวลาหลายเดือน ประเด็นดีเบตเรื่องร่างกฎหมายฉบับไหนจะทำให้เกิดสมรสเท่าเทียม จึงน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาคุยกันอีกหลายๆ ครั้ง ซึ่งเราหวังว่าสังคมจะมีข้อสรุปร่วมกันบางอย่าง เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในท้ายที่สุด

#Brief #TheMATTER

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด