ภาพไฮไลต์

เปิดเงื่อนไขสำหรับประชาชน ลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" ศึกษาก่อนเปิดให้รับสิทธิ์ 15 ก.ค.63 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ กำลังใจ, เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน

โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และโรงแรม ได้มาลงทะเบียนก่อน ส่วนประชาชนจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อรับสิทธิ์ในวันที่ 15 ก.ค. 2563

โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน ดังนี้

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด