ชี้ "นฤมล" ไม่เหมาะนั่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การปรับ ครม." โดยเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 43.09% ระบุว่า ควรปรับ ครม.ทั้งคณะ เพราะการบริหารงานที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีผลงานให้เห็นเด่นชัด และอยากให้ท่านอื่นลองเข้ามาบริหารบ้าง

รองลงมา 39.89% ระบุว่า ควรปรับ ครม.บางตำแหน่ง เพราะบางตำแหน่งยังทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับ อยากได้บุคคลเข้ามาทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง

ขณะที่ 16.95% ระบุว่า ยังไม่ถึงเวลาปรับ ครม. เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หมดจากประเทศก่อน โดยที่บางส่วนระบุว่า ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับ ครม.

ด้านการปรับ ดร.อุตตม สาวนายน ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 44.76% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการบริหารงานมีความล่าช้า ผลงานยังไม่มีความโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ รองลงมา 38.61% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะการทำงานดีอยู่แล้ว นโยบายช่วยเหลือประชาชนดี ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน ขณะที่ 14.95% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี

ส่วนการปรับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 41.17% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะไม่มีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ อยากได้บุคคลที่ตรงกับตำแหน่งเข้ามาทำงานมากกว่า รองลงมา 36.05% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานที่ผ่านมายังดีอยู่ อยากให้โอกาสอยู่ในตำแหน่งต่อเพื่อดูผลงานต่อไป ขณะที่ 19.26% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี

สำหรับการปรับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 37.73% ระบุว่า ไม่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรให้โอกาสในการดำรงตำแหน่งต่อไปก่อน รองลงมา 36.45% ระบุว่า ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง เพราะผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ไม่มีการพัฒนา ไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 20.78% ระบุว่า ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี

โดยเมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐ ของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 44.44% ระบุว่า ไม่เหมาะสม เพราะยังขาดประสบการณ์การทำงานทางด้านเศรษฐกิจ ผลงานยังไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร และการทำงานยังสู้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเดิมไม่ได้ รองลงมา 32.45% ระบุว่า เหมาะสม เพราะมีความสามารถในการแจกแจงปัญหาได้ชัดเจน มีเหตุมีผล และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น ขณะที่ 17.11% ระบุว่า ไม่แน่ใจ

อนึ่ง ความคิดเห็นดังกล่าวมาจากผลการสำรวจความเห็นนของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 63)

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด