เปิดที่ทำการสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยผลักดันวงการหัตถศิลป์ไทย

เปิดที่ทำการ สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือSACICT อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมผู้ทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทักษะเชิงช่างจากทั่วประเทศ

สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยที่ทำการครูช่าง

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ครูอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดินปี2562 นายกสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการ สมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือSACICT โดยมีนางอัมพวันพิชาลัยอดีตผู้อำนวยการฯและเหล่าผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ทั้งครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมรวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

โดยสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้ทำงานหัตถกรรมซึ่งเป็นผู้มีภูมิปัญญาทักษะเชิงช่างจากทั่วประเทศ โดยมีSACICT ให้คำปรึกษาและช่วยผลักดันสนับสนุนในด้านต่างๆมีการเชิดชูส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกของสมาคมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ให้อยู่คู่สังคมไทยเป็นการสืบสานอนุรักษ์องค์ความรู้ให้คงอยู่

ขณะเดียวกันก็ปรับตัวและพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดให้สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งทั้งสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย และSACICT ได้ดำเนินการร่วมกันในแบบทวิภาคี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนให้วงการหัตถกรรมไทยสามารถเติบโตและพัฒนาให้สอดรับกับโลกปัจจุบันได้อย่างสง่างาม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด