เบื้องหลังไอเดียทำ "ฝาท่อ" ในไทยมีสีสัน-มีลาย เหมือนญี่ปุ่น

ศิลปวัฒนธรรม2,888 ดู

: 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.37 น.