31 พ.ค.63 - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่พรรคก้าวไกล รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการชุดดังกล่าว เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร มีกรรมาธิการสามัญที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอยู่แล้ว และหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาอีกจะทำให้การทำงานซ้ำซ้อนกัน

นายณัฐชา ระบุว่า  ท่านทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งกมธ.ชุดดังกล่าวหรือไม่ ที่กมธ.ชุดนี้เสนอตั้งเพื่อความโปร่งใส ให้ประชาชนได้ติดตามการใช้งบประมาณของรัฐบาล แต่ท่านธรรมนัสและส.ส. ฝั่งรัฐบาลกลับคัดค้านผลประโยชน์ของประชาชน หรือท่านธรรมนัสกลัวจะหลุดคอนเซปต์ 'เทามนัส'ถึงคัดค้านทุกกระบวนการความโปร่งใสเช่นนี้ ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ท่านในฐานะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารควรรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและบริหารราชการแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่หนีการตรวจสอบเช่นนี้ ลองฝึกการทำงานในที่แจ้งดูครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่านคิด.  

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด