เซนต์คาเบรียล ประกาศหยุดเรียน 8 วัน หลังพบผู้ปกครอง-นร. อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ระยอง-กทม.
วันนี้ (16 ก.ค. 63) หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวเ&…

วันนี้ (16 ก.ค. 63) หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับทหารชาวอียิปต์ และ ลูกสาวคณะอุปทูต ติดโควิด-19 ทำให้พื้นที่ใน กทม. และ ในพื้นที่ จ.ระยอง เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
ล่าสุด โรงเรียงเซนต์คาเบรียล ออกประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-24 ก.ค. 63 เนื่องจากมีผู้ปกครอง และนักเรียนเคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยมีข้อความในประกาศว่า
“ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว แม้ว่าโดยภาพรวมการแพร่ระบาดดังกล่าวจะคลี่คลายลงเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม ประกอบกับในปัจจุบันมีการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในพื้นที่ของ
จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร ตามภาพข่าวที่ได้ทราบแล้วเป็นระยะนั้นๆ
จากผลสำรวจเบื้องตัน พบว่า มีผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเชนต์คาเบรียลหลายคน อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ทำให้โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงใคร่ขอประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 17-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดทำความสะอาดโรงเรียนห้องเรียน และส่วนอื่นๆ ของโรงเรียนต่อไป และช่วงหยุดเรียนดังกล่าว ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ กำหนดเปิดเรียนทุกระดับชั้น (แบ่งกลุ่มตามตาราง) ในวันพุธที่ 29
กรกฎาคม 2563
อนึ่ง กรณีการจัดงานพิธีมอบรางวัลเรียนดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผสพ. ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 รวมถึงการจัดงาน "วันผู้ปกครองพบครู" ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ให้เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติม โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ”

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด