เช็คได้เลยเข้าแล้วเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชาชนแห่กดเงินที่ตู้ATMหน้าธนาคารกรุงไทยกันอย่างคึกคัก  หลังรัฐโอนเงินเข้าวันนี้เป็นวันแรก  ชาวบ้านเผยนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นครสวรรค์-สำหรับบรรยากาศการกดเงินสดผ่านบัตร ATM ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างคึกคัก  บริเวณหน้าตู้ เอทีเอ็มหน้าธนาคารมีประชาชนเดินทางไปกดเงินแต่เช้า  ในขณะที่บางธนาคารมีประชาชนจำนวนมากจนต้องเข้าแถวต่อคิวกันนับ 10 คน โดยหลายคนบอกถือเป็นเรื่องที่ดีที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีให้และเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนจนได้จริง  จากการเปิดเผยของนายสืบศักดิ์ ด้วงอ่อน ชาวตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  จะนำเงินที่ได้ในวันนี้ไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและซื้อของที่ใช้ในชีวิตตประจำวัน  ในขณะที่บางคนยังไม่ทราบแน่ชัดว่าบัตรของตนเองมีเงินเข้าวันนี้หรือไม่  ทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางมากดและไม่ได้เงินกลับไป

สำหรับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยจะมีเงินเข้าในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 โดยการโอนเงิน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ให้ได้รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติม จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย)

มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวนกว่า 8 แสนราย)

โดยกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน ดังนี้

1. มาตรการพยุงด้านการบริโภคฯ

จำนวนเงิน : 500 บาท/คน/เดือน

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลขดังนี้ : 31, 33, 37, และ 39

เงินเข้า : วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย : 32, 34, 35 และ 36

เงินเข้า : วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย : 1, 2, 4, 5 และ 8

เงินเข้า : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ

จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน

เงินเข้า : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม และวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ

จำนวนเงิน 300 บาท/คน/เดือน

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด