เช็กสิทธิ “สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ” ผ่านระบบออนไลน์

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อความโดยระบุว่า ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เปิดระบบ E-Filing ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ และปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล จึงทำให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการด้วยตนเองมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าระบบ E-Filing ได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ได้แก่ เข้าด้วยการค้นหาคำว่า ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/ หรือเข้าระบบผ่านที่หน้าเว็บ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf

2.เข้าระบบเพื่อใช้งาน หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งสามราถลงทะเบียนได้เฉพาะเจ้าของสิทธิเท่านั้น เมื่อล็อกอินเข้าครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ จึงสามารถทำรายการอื่น ๆ ได้ถัดไป

3.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ซึ่งมีทั้งการยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง และสอบถามข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญ สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ รวมถึงพิมพ์เอกสารการทำรายการต่าง ๆ

4.ตรวจสอบข้อมูลสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เลือกที่สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ข้อมูลทะเบียนประวัติ และแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมลได้

5.เมื่อข้อมูลตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้กดถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6225, 4366

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด