แม้การจ่าย เงินอุดหนุนบุตร 2563 จำนวน 600 บาท ได้โอนจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม จำนวน 1.6 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน  970,520,400 บาท

ผู้ปกครองบางรายกดไปแล้วแต่บางรายยังไม่กดก็เป็นเงินฝากให้กับบัตร แต่ถึงอย่างไรลองมา ตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องทำอย่างไรบ้างติดตามอ่านจากบรรทัดถัดจากนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์  http://csgcheck.dcy.go.th/

2. กรอกเลขประตัวบัตรประชาชน ของผู้ลงทะเบียน 

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 

4. ใส่รหัสยืนยันภาพ ซึ่งให้ดูในช่องแถบสีดำซ้ายมือ เห็นตัวอักษร/ตัวเลข อะไร ให้พิมพ์ในช่องว่าง ตามที่เห็น

5. กดค้นหาข้อมูล  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กางปฏิทินจ่าย”เงินอุดหนุนบุตร” โอนอีกรอบวันไหนเช็กที่นี่

อัปเดต”เงินอุดหนุนบุตร” เงินโอนไม่เข้าต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ที่เดียว

จุติ”เผยผู้ปกครองส่งคำขอ “เงินอุดหนุนเด็ก”ทะลุ 1.6 ล้าน

 

หลังจากกรอกลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร 2563 ครบแล้ว ระบบจะขึ้นข้อมูลการแสดงผลการตรวจสอบ หากท่านใดตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลขึ้น E01 นั้น มีความหมายดังนี้ 

1.หากมีการไปอัพเดทข้อมูลแล้วขึ้นสถานะ E01 และมีข้อความว่า "อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล" ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  หมายความว่า อยู่ระหว่างนำเข้า โดยทางโครงการได้แจ้งว่าให้ผู้บันทึกปลายทางตรวจสอบให้อีกครั้ง

2.ส่วนใครที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นว่า "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง" หมายความว่า รอเงินเข้า โดยสามารถเช็คสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

นอกจากนี้ ยังมีโค้ดของสถานะ ที่มีความหมายดังนี้ 

E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.

E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด

E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน

E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน

E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์

E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง

E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์

E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล

E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)

E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60

E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์

E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง

E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน

E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย

E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

ทั้งนี้ เมื่อพบข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือทางโทรศัพท์ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 121 122 123 124 147 และ 231 , 026516534 , 026516902 และ 026516920

 

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายใหม่ เดือนนี้เดือนแรก จะได้รับ 600 บาทก่อน และจะได้รับเงินตกเบิกในรอบเดือนถัดไปสามารถ ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 2563 ได้เช่นเดียวกัน

ที่มาwww.dcy.go.th และ https://csg.dcy.go.th   Facebook Fan Page : กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด