เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ชี้เวทีนิคมฯ ไม่ชอบธรรม-กลุ่มค้านถูกสกัดกั้น

วันนี้ (11 ก.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ที่คัดค้านโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางออกจากบ้านสวนกง ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา โดยรวมกลุ่มชาวบ้านเดินทางด้วยรถยนต์ 15 คัน เพื่อเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการที่โรงเรียนจะนะวิทยา แต่ไม่สามารถเข้ามาได้ เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นไว้ จึงปักหลักแสดงจุดยืนและอ่านแถลงการณ์ประณามความไม่ชอบธรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่จัดเวทีประชาพิจารณ์นิคมอุตสาหกรรมจะนะ บริเวณแยกจะนะ ห่างจากเวทีดังกล่าว 6 กิโลเมตร เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนหาดใหญ่ ปัตตานี

 

ด้าน นส.ไครียะห์ ระหมันยะ” หรือ “ย๊ะ” ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ ได้อ่านแถลงการณ์ว่า เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าเวทีที่ ศอ.บต. พยายามจัดในวันนี้ ไม่ใช่การจัดเวทีอย่างปกติทั่วไปตามวิสัยของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองและฝายความมั่นคงอย่างเคยชิน

โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นโครงการที่มีความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า การดำเนินโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ของประเทศ จะต้องดำเนินการภายใต้ขั้นตอนของระบบและระเบียบของกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งผู้ทำโครงการจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอันแท้จริง ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับรองและคุ้มครองไว้ ก่อนที่จะรัฐบาลจะอนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินการต่อไปอันถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่โครงการนี้ได้รับอภิสิทธิ์พิเศษที่แตกต่างกว่าทุกโครงการที่ผ่านมา คือรัฐบาลได้ “อนุมัติโครงการก่อน แล้วมารับฟังความคิดเห็นตามหลัง” ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้

วาทกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในมุมมองของ ศอ.บต. คงมีความหมายเฉพาะที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนฉบับต่าง ๆ ของรัฐไทย สะท้อนถึงการมุ่งใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินขององค์กรนี้ จึงไม่แปลกที่ การปิดกั้น การขัดขวาง การข่มขู่คุกคาม การให้ร้ายป้ายสีต่าง ๆ กับพวกเรา จึงกลายเป็นเรื่องปกติของ ศอ.บต.

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ระบุเพิ่มเติมว่า การจัดเวทีในวันนี้ของ ศอ.บต. จึงเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการความชอบธรรมให้กับโครงการนี้ จึงเรียกร้องให้ประชาชนชาวจะนะ ชาวจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันแสดงจุดยืนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เพื่อยุติความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงการหยุดโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่โรงเรียนจะนะวิทยาเป็นไปอย่างเรียบร้อย เนื่องจากมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 9 ตั้งภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ มีการปิดถนนสายหาดใหญ่-ปัตตานี และมีการตั้งเต็นท์ของเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตลอดแนวถนน

นอกจากเวทีที่โรงเรียนจะนะวิทยา ศอ.บต.ยังจัดเวทีคู่ขนานขึ้นที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตลิ่งชัน โดยอ้างว่าสถานการณ์จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอ้างว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นของโครงการและต้องการเข้ารับฟังในครั้งนี้ โดยมองว่าโครงการยังมีส่วนที่ได้ไม่คุ้มเสีย

ขณะที่ ศอ.บต. ระบุว่า เวทีวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายก่อนรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมด คาดว่าจะสามารถสรุปความเห็นได้ภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ผลสรุปจะเห็นด้วยหรือไม่ก็จะมีขั้นตอนในการทำรายงานกระทบสิ่งแวดล้อมรายโครงการอีกครั้ง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระดมกำลังคุมเข้มเวทีรับฟังความเห็น “นิคมฯ จะนะ” 

ตำรวจบุกพบแกนนำ-นักวิชาการ ขวางร่วมเวทีนิคมอุตฯ จะนะ 

ชี้รัฐเมินชาวบ้าน ให้ ศอ.บต.จัดเวทีหนุนนิคมฯ ทำชุมชนแตกแยก 

 

 

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด