เกษตรกรแห่ปลูกทุเรียนป้อนจีน ส่งออกพุ่ง 78% ท่ามกลางโควิด-19

ผลผลิตไม้ผลของภาคใต้ขยายตัวเกือบ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 22% และจีนยังคงเป็นผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ของไทย

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จีนยังคงเป็นผู้ซื้อทุเรียนรายใหญ่ของไทย โดยไทยส่งออกทุเรียนไปจีนคิดเป็นมูลค่า 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 17.76 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 78% เมื่อเทียบปีต่อปีในด้านมูลค่าทุเรียน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าผลการสำรวจ 14 จังหวัดทางภาคใต้ของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ชี้ว่าภาคใต้ได้ผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 844,003 ตัน เพิ่มขึ้น 5.93% เมื่อเทียบกับผลผลิตของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 796,751 ตัน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานฯ เผยว่าทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 588,337 ตัน คิดเป็น 22.03% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่ผลไม้บางชนิดมีผลผลิตลดลง เช่น เงาะอยู่ที่ 50,280 ตัน ลองกองอยู่ที่ 52,178 ตัน และมังคุดอยู่ที่ 153,208 ตัน

“ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะราคาตลาดขยับตัวขึ้น ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกทุเรียนมากขึ้น ขณะที่ผลไม้ชนิดอื่นมีพื้นที่เพาะปลูกลดลงและได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง”

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด