เกษตรกรหนุ่มเมืองนครปฐม เลี้ยงโคอเมริกันบราห์มันเลือดร้อย สร้างรายได้ดี

เทคโนโลยีชาวบ้าน8,900 ดู

: 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.09 น.