อย่าเข้าใจผิด ! เงินได้ประเภทที่ 8 ไม่สามารถหักเหมา 60% ได้ทุกรายการนะจ๊ะ
อย่าเข้าใจผิด ! เงินได้ประเภทที่ 8 ไม่สามารถหักเหมา 60% ได้ทุกรายการนะจ๊ะ

"หักเหมา 60% ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน เพราะมีไว้สำหรับคนที่กฎหมายให้สิทธิ์เท่านั้น" ถ้าเริ่มต้นด้วยประโยคแบบนี้ อาจจะมีใครหลายคนรู้สึกว่าโดนทำร้ายจิตใจ แต่ความจริงก็คือความจริงครับ
เหตุผลที่ผมเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพราะว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มถามเข้ามาว่า ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทำธุรกิจ (เงินได้ประเภทที่ 8) สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% ได้ไหม ยกตัวอย่างเช่นคำถามนี้ครับ

ปรึกษาหน่อยครับ… ผมขยายพันธุ์และขายกระบองเพชรผ่านทางเฟซบุ้กอย่างเดียว ไม่มีหน้าร้าน แบบนี้สามารถยื่นภาษีบุคคลธรรมดา หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย 60% ได้มั้ยครับ พอดีผมหาข้อมูลแล้วไม่เจอว่า ขายกระบองเพชร (ไม้ประดับ) จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ได้อ่ะครับ

จากคำถามนี้ ขออธิบายแบบชัด ๆ ครับว่า การหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดา กรณีประกอบในรูปแบบการทำธุรกิจ หรือมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ที่สามารถหักแบบเหมา 60% ได้นั้น จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 11 (มาตรา 8) โดยกำหนดไว้ทั้งหมด 43 ประเภท ซึ่งมี 42 ประเภทสามารถหักแบบเหมา 60% และอีก 1 ประเภทที่เหมาแบบมีเพดาน (นั่นคือ กรณีของนักแสดงสาธารณะ)

“มาตรา 8  เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ยอมให้หักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมา ดังต่อไปนี้
                    (1) การเก็บค่าต๋งหรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ ร้อยละ 60
                    (2) การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (3) การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล ร้อยละ 60
                    (4) การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (5) การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (6) การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (7) การทำกิจการโรงแรมหรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่าย ร้อยละ 60
                    (8) การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย ร้อยละ 60
                    (9) การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง ร้อยละ 60
                    (10) การทำวรรณกรรม ร้อยละ 60
                    (11) การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (12) การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา ร้อยละ 60
                    (13) การโม่หรือย่อยหิน ร้อยละ 60
                    (14) การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น ร้อยละ 60
                    (15) การขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ ร้อยละ 60
                    (16) การทำบล็อก และตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
                    (17) การทำเหมืองแร่ ร้อยละ 60
                    (18) การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 60
                    (19) การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา ร้อยละ 60
                    (20) การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 60
                    (21) การทำน้ำแข็ง ร้อยละ 60
                    (22) การทำกาว แป้งเปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง ร้อยละ 60
                    (23) การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป ร้อยละ 60
                    (24) การซักรีด หรือย้อมสี ร้อยละ 60
                    (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต ร้อยละ 60
                    (26) รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง ร้อยละ 60
                    (27) การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากหรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก ร้อยละ 60
                    (28) การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป ร้อยละ 60
                    (29) การฟอกหนัง ร้อยละ 60
                    (30) การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล ร้อยละ 60
                    (31) การจับสัตว์น้ำ ร้อยละ 60
                    (32) การทำกิจการโรงเลื่อย ร้อยละ 60
                    (33) การกลั่นหรือหีบน้ำมัน ร้อยละ 60
                    (34) การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 ร้อยละ 60
                    (35) การทำกิจการโรงสีข้าว ร้อยละ 60
                    (36) การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ ร้อยละ 60
                    (37) การอบหรือบ่มใบยาสูบ ร้อยละ 60
                    (38) การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 60
                    (39) การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 60
                    (40) การทำนาเกลือ ร้อยละ 60
                    (41) การขายเรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวาง ตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ ร้อยละ 60
                    (42) การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน ร้อยละ 60
                   
                    การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ
                          (ก) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 60
                          (ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 40
                    การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2560 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)
                    “เว้นแต่ผู้มีเงินได้จากกิจการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าตามหลักฐานที่นำมาพิสูจน์นั้นปรากฏว่ามีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ข้างต้นก็ให้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงเท่าหลักฐานที่นำมาพิสูจน์”

ดังนั้น ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดา ที่ทำธุรกิจแล้วมีเงินได้ประเภทที่ 8 จะต้องเช็คก่อนว่าสามารถหักเหมาได้ไหม เพราะไม่เช่นนั้นแล้วต้องหักค่าใช้จ่าย ตามที่เกิดขึ้นจริง (จำเป็นและสมควร) เท่านั้นครับ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 8 ทวิ ดังนี้ครับ

“มาตรา 8 ทวิ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่10) พ.ศ. 2496 ที่มิได้ระบุไว้ในมาตรา 8 ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2517 และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2506 มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

สุดท้ายนี้ พรี่หนอมฝากทุกคนติดตามบทความภาษีที่ บล็อกภาษีข้างถนน และแฟนเพจ TAXBugnoms ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด