ภาพไฮไลต์

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เตือนโพสต์ยกลูกให้คนอื่นผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงกรณีหญิงหมอนวดแผนโบราณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ จ.ชลบุรี โพสต์ยกลูก 2 คนให้คนอื่นดูแล เบื้องต้นทราบว่าหญิงคนดังกล่าวมีปัญหาสภาพทางจิตใจที่ไม่ค่อยปกติ บวกกับความเครียดจากการตกงาน ทำให้เกิดความคิดชั่ววูบโพสต์ยกลูกให้คนอื่นผ่านสื่อโซเชียล

ขณะนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ ได้นำหญิงคนดังกล่าวเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาล และนำเด็ก 2 คนเข้ามาอยู่ในความดูแลคุ้มครองของบ้านพักเด็กฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ขณะเดียวกันได้ประสานกับทางญาติ พร้อมประเมินความพร้อมว่าจะสามารถรับเด็กไปดูแลได้หรือไม่

ฝากย้ำเตือนพ่อแม่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงิน ตกงาน เกิดภาวะความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ขอให้มาปรึกษาบ้านพักเด็กฯ ทุกแห่ง ซึ่งได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา หรือโทรปรึกษาสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 อย่าไปเผยแพร่หรือโพสต์ยกบุตรหลานให้บุคคลอื่นผ่านสื่อโซเชียลหรือสื่อต่างๆ

เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก มาตรา 27 ที่ระบุห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด