โรงเรียนตราษตระการคุณ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มติชน รายงานว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ตราด ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ได้กล่าวถึงกรณีที่นักเรียนของโรงเรียนตราษตระการคุณ เดินทางไปยัง จ.ระยอง และเข้าพักที่โรงแรมดิวารี เดินห้างแหลมทอง ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับทหารอยิปต์ ว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเรื่องการให้เด็กนักเรียนรายนี้กลับไปกักตัวที่บ้าน ในอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่า ได้เข้าไปพบเด็กนักเรียนรายดังกล่าว ซึ่งอาศัยอยู่ที่ อ.คลองใหญ่ วัดไข้ครั้งแรกที่โรงเรียน มีอุณหภูมิเกิน 37.7 องศา เกินปกติ แต่ไม่มีอาการไข้ จึงเฝ้าดูอาการ และได้ให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน และกักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน

โดยก่อนมาประชุมได้เข้าไปพบเด็กนักเรียนและวัดอุณหภูมิได้ 36 องศา ไม่มีอาการไข้ พบว่าเด็กนักเรียนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงใน จ.ระยอง แต่เป็นช่วงคนละเวลา ประเมินแล้วน่าจะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ทางแพทย์ยังไม่ไว้วางใจ ได้ให้เฝ้าระวังอยู่ในบ้านและจะมีมาตรการในการดูแลต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารโรงเรียนตราษตระการคุณกำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ในเรื่องการควบคุมโรค ทั้งในเรื่องการห้ามนักเรียนระดับชั้นเรียนเดียวกับนักเรียนรายดังกล่าวให้หยุดทั้งหมด หรือไม่ หรือ อาจจะต้องปิดเรียนทั้งโรงเรียนเป็นการชั่วคราว หรือ 14 วัน ตามที่ระยะการควบคุมโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับการติดเชื้อโรคมากที่สุด

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด