ส.ส.เท่าพิภพ ก้าวไกล ไม่เห็นด้วยประกาศห้ามขายเหล้า-เบียร์ ออนไลน์

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการห้ามขายเหล้า-เบียร์ออนไลน์ ให้เหตุผลเพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย เนื่องจากช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่ามีการจำหน่ายเหล้า-เบียร์ผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

วันที่ 3 ก.ค. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กทม.พรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นถึงประกาศฉบับนี้ว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาภาคธุรกิจในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวคิดของประกาศฉบับดังกล่าวที่หวังจะควบคุมกลุ่มนักดื่มที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์นั้นยังเป็นอีกทางเลือกสำหรับให้ประชาชนสามารถดื่มสังสรรค์ได้ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและปัญหาอาชญากรรม ยังไม่รวมถึงผลกระทบของผู้ค้ารายย่อยที่ต้องปรับตัวในช่วงตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19

ดังนั้นจึงอยากให้ทางคณะกรรมการฯลองพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงผลดีในการจำหน่ายเหล้า-เบียร์ออนไลน์ ว่าหากสามารถจัดระเบียบและลงทะเบียนทั้งฝั่งผู้ค้ากับผู้บริโภคอย่างเป็นระบบจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด