สีจิ้นผิงเรียกร้อง ‘จีน-ฝรั่งเศส’ จับมือฝ่าฟันศึกโควิด-19 มุ่งเป้าฟื้นเศรษฐกิจ

ปักกิ่ง, 6 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (5 มิ.ย.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เรียกร้องให้มี "การเกื้อหนุนระหว่างจีน - ฝรั่งเศส" เพื่อเอาชนะการต่อสู้กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในระดับโลก

สีจิ้นผิงกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสว่า จีนและฝรั่งเศสจำเป็นต้องให้การสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการร่วมมือกันต่อต้านโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง

สีจิ้นผิงย้ำว่าจีนและฝรั่งเศสยังคงประสานงานเชิงกลยุทธ์ระดับสูงนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมายังไม่มีการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก ความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือจะเป็นหนทางถูกต้องที่ต้องมุ่งหน้าไป

ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมการวิจัยร่วม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา ยกระดับความพยายามที่จะนำฉันทามติของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ครั้งที่ 73 ไปปฏิบัติให้เกิดผล และเพิ่มการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) มากยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรดำเนินความร่วมมือไตรภาคีเพื่อต้านการระบาดใหญ่ของโรค    โควิด-19 ระหว่างจีน ฝรั่งเศส และแอฟริกา พร้อมทั้งสนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคด้อยพัฒนาเช่นแอฟริกา ในการต่อสู้กับโรคระบาด

ขณะเดียวกัน จีนและฝรั่งเศสก็ควรรักษาความร่วมมือพหุภาคีและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของโลก

สีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารกับประธานาธิบดีมาครงอย่างใกล้ชิด ทำงานเพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคง

ทั้งสองประเทศควรมองไปยังอนาคตหลังผ่านพ้นโรคระบาด วางโครงร่างสำหรับการแลกเปลี่ยนทุกระดับในก้าวต่อไป และดำเนินการเจรจาและแลกเปลี่ยนในลักษณะที่รอบคอบ เป็นระเบียบ และยืดหยุ่น

จีนและฝรั่งเศสควรกระชับการประสานงานและการจัดวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของตนสำหรับการฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาด สร้างแนวโน้มของความร่วมมือในพื้นที่เดิมพร้อมขยายความร่วมมือในภาคเศรษฐกิจที่เกิดใหม่

สีจิ้นผิงระบุว่าตลาดจีนเปิดต้อนรับฝรั่งเศส และหวังว่าฝ่ายฝรั่งเศสจะใช้ประโยชน์จาก "เส้นทางด่วน" ที่จัดให้มาอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางมาทำธุรกิจในประเทศจีน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการฝรั่งเศสในจีนกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้ง ขณะเดียวกันก็สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติสำหรับบริษัทสัญชาติจีนด้วย

สีจิ้นผิงชี้ให้เห็นว่าจีนและสหภาพยุโรป (EU) เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันในวงกว้าง

จีนยินดีกับความคืบหน้าในการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปและพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหภาพยุโรป เพิ่มวาระทางการเมืองที่สำคัญระหว่างสองฝ่าย สนับสนุนความร่วมมือพหุภาคีและร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก อาทิ ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปอย่างมั่นคง

ด้านมาครงกล่าวว่าฝรั่งเศสและจีนมีความร่วมมือที่ดีเยี่ยมและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคมาโดยตลอด โดยเสริมว่าฝ่ายฝรั่งเศสหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับฝ่ายจีนอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายฝรั่งเศสชื่นชมคำประกาศของสีจิ้นผิงที่ระบุว่าวัคซีนโรคโควิด-19 ของจีนจะเป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลกเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น มาครงกล่าวว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะทำงานร่วมกับจีนในการปฏิบัติตามฉันทามติของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกมีบทบาทสำคัญ เพิ่มพูนความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และเพิ่มการสนับสนุนแก่ประเทศในแอฟริกาในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่

มาครงแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางเยือนจีนอีกครั้งในเร็ววันนี้ พร้อมเผยถึงความหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจะรักษาการติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่สำคัญ และย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดขณะนี้คือการเร่งให้ธุรกิจห้างร้านกลับมาทำงานและเริ่มการผลิตอีกครั้ง

มาครงยังกล่าวด้วยว่าฝรั่งเศสยินดีที่จะร่วมมือกับจีนในการปกป้องความร่วมมือพหุภาคีและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างปัจจัยเชิงบวกให้แก่สันติภาพและเสถียรภาพของโลก

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสทิ้งท้ายว่าฝรั่งเศสให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนที่สำคัญระหว่างสหภาพยุโรปและจีนในระยะต่อไป ฝ่ายฝรั่งเศสพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องนี้

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายใกล้กับหอไอเฟลในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2020)

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด