ภาพไฮไลต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ 2 ราย โดยคนแรกศาลมีคำสั่งให้นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง หลังจากศาลไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้องแล้วเห็นว่านายอำนวย ประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมและเนื้อสมองตายถามตอบไม่รู้เรื่อง ไม่ทำตามคำสั่ง สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมใดด้วยตนเองได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายอำนวยเป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลได้ตามขอ จึงมีคำสั่งว่านายอำนวย วีรวรรณเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.2562

สำหรับประวัตินายอำนวย วีรวรรณ ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการเงินการคลัง เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2475 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยและวชิราวุธวิทยาลัย จบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ ปริญญาโทและปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน
สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่กระทรวงการคลังเมื่อปี 2501 ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางราชการเป็นปลัดกระทรวงการคลังปี 2518-2520 และได้เป็น รมว.คลัง เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2523-2524 ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี เป็นอดีต รมว.ต่างประเทศในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และเป็น รมว.คลังในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี 2535 ต่อมาได้ลาออกและเข้าสู่การเมืองเป็นหัวหน้าพรรคนำไทย เคยลงสมัครเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกฯ และ รมว.คลัง ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินเมื่อปี 2540 ได้ ภายหลังมีการแต่งตั้งนายทนง พิทยะ เข้ามาเป็นแทนและมีการลดค่าเงินบาทเป็นประวัติศาสตร์วิกฤติการเงินครั้งใหญ่ของประเทศหรือ “วิกฤติต้มยำกุ้ง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนายประเสริฐศักดิ์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรชาย โดยศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่านายอาภรณ์ ป่วยเป็นโรคเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง กดเนื้อสมองด้านข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถสื่อสารได้ ต้องมีผู้ดูแล ไม่สามารถประกอบกิจการงานหรือช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ อันเข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นผู้ดูแลนายอาภรณ์ตลอดมา จึงสมควรให้เป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.2562

ประวัตินายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากนอร์ทเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา เคยเป็นอดีตผู้บริหารภาคเอกชนในบริษัทไอบีเอ็มและอินเทลและอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2520 ในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ และเป็น รมช.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2522 ในรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด