สร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลกดึงท่องเที่ยวสุราษฎร์ฯ

วัดดังที่สุราษฎร์ธานีจัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก่อนลงเกาะสมุยหรือกลับจากเกาะสมุยเดินทางกลับบ้าน

ที่วัดดอนสัก หมู่ที่ 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทางวัดและคณะกรรมการได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีฐานหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 39 เมตร ส่วนสูงไม่รวมฐานจากพื้นดิน โดยฐานล่างจะมีน้ำล้อมรอบ สร้างไปแล้วร้อยละ 90 เหลือการปรับแต่งภูมิทัศน์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (พระมหาวิลาศ) เจ้าอาวาสวัดดอนสัก กล่าวว่า  การก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2555 โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ขณะนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท คงเหลือการตกแต่งภูมิทัศน์อีกประมาณ กว่า 10 ล้านบาท ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งการก่อสร้างหลวงปู่ทวดในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าอำเภอดอนสักเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางผ่านไปมาหรือด่านประตูสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะเดินทางลงไปท่องเที่ยวยังเกาะสมุย/ เกาะพะงันและเกาะเต่า คิดว่าชาวอำเภอดอนสักน่าจะมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ที่เคารพและศรัทธาในบารมีองค์หลวงปู่ทวด ได้แวะกราบไหว้นมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวก่อนจะเดินทางต่อหรือขึ้นมาจากเกาะ  แต่การที่จะทำให้เป็นที่สถานที่สะดุดตาสะดุดใจของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินั้น จะต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนใคร จึงได้คิดจัดสร้างองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมา โดยใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ โดยขุดดินลึกลงไปประมาณ 2 เมตรเพื่อจัดทำเป็นสระน้ำล้อมรอบฐานองค์พระ ซึ่งขณะนี้ใช้เงินไปแล้วกว่า 40 ล้านบาทยังคงขาดเงินอีกประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเงินทั้งหมดมาจากแรงศรัทธาของประชาชนคาดว่าจะให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 แต่ปี 2563 นี้จะมีพิธีเคลื่อนองค์หลวงปู่ทวดหน้าตักกว้าง 30 นิ้วสูง 39 นิ้วที่หล่อด้วยสำริดหรือที่เรียกว่าหัวใจหลวงปู่ทวดที่ตั้งประดิษฐานอยู่นี้ไปประดิษฐานไว้ในองค์หลวงปู่ทวดและในปี 2565 จะมีพิธีปลุกเสกอย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางเข้ามาทำบุญกราบไหว้ปิดทองขอพรต่อองค์หัวใจของหลวงปู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังจะจัดสร้างรูปองค์เจ้าแม่กวนอิม และจัดสร้างจุดแลนด์มาร์กเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนยอดเขาที่อยู่ในบริเวณวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่มองเห็นทะเล ป่า ภูเขา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานขออนุญาตการใช้สถานที่จากกรมป่าไม้ หากทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
สุราษฎร์ธานีต่อไปในอนาคต

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด