[สรุปโพสต์เดียวจบ] “มาตรการช่วยเหลือบัตรคนจน” ได้รับสิทธิ์เยียวยาอะไร เงินเข้าวันไหน ?

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือ “กลุ่มคนรายได้น้อย” ซึ่งทางรัฐก็ได้มี “มาตรการช่วยเหลือบัตรคนจน” หรือบางคนอาจจะเรียกกันว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลากหลายมาตรการ

1. เงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท
วันที่ได้รับเงิน : ยังไม่ระบุชัดเจน

2. เงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าจำนวน 200 – 300 บาท/เดือน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
วันที่ได้รับเงิน : 1 กรกฎาคม 2563

3. เงินค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแบ่งเงินเป็นทั้งหมด 3 ส่วน
- รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน โดยใช้ชำระผ่านระบบ E-ticket
- รถ บขส. 500 บาท/เดือน
- รถไฟ 500 บาท/ดือน
วันที่ได้รับเงิน : 1 กรกฎาคม 2563

4. เงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 45 บาท/3 เดือน
วันที่ได้รับเงิน : 1 กรกฎาคม 2563

5. เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเดือนละ 50-100 บาท เงินส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้
- ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0 – 30,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
- ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001 – 100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท
- วันที่ได้รับเงิน : 15 กรกฎาคม 2563

6. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อของในร้านที่เข้าร่วมรายการหรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ได้รับเงิน : 15 กรกฎาคม 2563

7. เงินค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท/ครัวเรือน โดยผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรรัฐสวัสดิการต้องทำการลงทะเบียนจึงจะได้รับสิทธิ์ รวมถึงใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วย
วันที่ได้รับเงิน : 18 กรกฎาคม 2563

8. เงินค่าไฟฟ้าเดือนละ 100 บาท/ครัวเรือน โดยผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรรัฐสวัสดิการลงทะเบียนจึงจะได้รับสิทธิ์ รวมถึงใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วย
วันที่ได้รับเงิน : 18 กรกฎาคม 2563

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด