[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนเข้าไป “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” เข้ารับเงินอุดหนุนไทยเที่ยวไทยจำนวน 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืนห้อง หรือสูงสุดไม่เกิน 5 คืน และเงินสนุบสนุนผ่าน e-Wallet (เป๋าตัง) อีก 600 บาท/คืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืนเช่นกัน กว่า 5,000,000 สิทธิ์ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงการให้ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40% จำนวนอีก 2,000,000 สิทธิ์ (จะเปิดให้ลงทะเบียนภายหลัง) โดยคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางจริงตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สามารถทำได้ง่าย ๆ

1. เข้า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

2. เลื่อนลงมาข้างล่าง แล้วคลิกที่ “ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

3. จากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยว”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

4. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

จากนั้นเลื่อนลงติ๊กถูกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” และกด “ยืนยัน”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว

ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ติดต่อ, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ และ E-Mail เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด “ลงทะเบียน” และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกด “ยืนยัน” อีกครั้ง

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

6. กรอกเลข OTP เพื่อเป็นการยืนยันตัว

ถือว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้รอผลการลงทะเบียนผ่าน SMS เป็นเวลา 3 วัน

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” อย่างละเอียด เข้าใจง่ายภายใน 2 นาที

จากนั้นแนะนำว่าให้ทุกคนโหลด Application “เป๋าตัง” สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เพราะหลังจากได้รับยืนยันผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว การรับและจ่ายเงิน รวมถึงการจองที่พักต่าง ๆ ก็ต้องใช้จ่ายผ่าน  Application “เป๋าตัง” เท่านั้น

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด