สรุปทุกเม็ด 3,000 บาท ‘บัตรคนจน’ โอนวันไหน-วิธีเช็คเงิน-เหตุไม่ได้-ทำยังไงต่อ

ปิดฉากไปแล้วสำหรับโครงการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล็อตเก็บตก ซึ่งมีการจ่ายเงินเยียวยา 3000 บาท บัตรคนจน ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นของภาครัฐมาก่อน โดยจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งนี้อยู่ที่ 1.14 ล้านคน

แม้จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินครั้งนี้จะไม่มากเมื่อเทียบกับโครงการเยียวยาอื่นๆ แต่ก็มีความสำคัญ เนื่องจากผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้มีรายได้น้อยและส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ในช่วงเวลาเพียง 3 สัปดาห์ ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ ถึงวันจ่ายเงิน ผู้ถือบัตรฯ ก็ให้ความสนใจต่อโครงการนี้เป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าอยู่หลายครั้ง

3000 บาท บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จุดเริ่มต้นแจก 3000 บาท บัตรคนจน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดมาก่อน กรอบผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ที่ 1,164,222 คนและกรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 3,942 ล้านบาท โดยนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

โครงการนี้เป็นการเยียวยากลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเรียกว่าเป็น “ล็อตเก็บตก” ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน งวดระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

 

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท คือ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคน ซึ่งไม่เข้าข่ายดังนี้

  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม
  • ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
  • ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3000 บาท บัตรคนจน

จ่ายเงินวันเดียว 4 กรกฎาคม 2563

หลังจาก ครม. เห็นชอบโครงการแล้ว ผู้ถือบัตรฯ ต่างตั้งหน้าตั้งตารอวันโอนเงิน ซึ่งในที่สุดก็มีความชัดเจนช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 หลังจากคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นชอบกลไกการจ่ายเงิน 3,000 บาท บัตรคนจน

โดย กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้รับผิดชอบการโอนเงิน ได้ประกาศว่า จะจ่ายเงินในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เพียงวันเดียว แต่เช้าวันดังกล่าวก็เกิดความวุ่นวาย เพราะประชาชนไปกดเงินแล้วไม่มีการโอนเงิน 3000 บาท บัตรคนจน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องข้อมูลคลาดเคลื่อนและซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น จนกรมบัญชีกลางต้องแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินไปเป็นเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน

 

วิธีเช็คเงิน 3000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การเช็คเงิน 3000 บาท ที่โอนเข้าบัตรคนจน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

  • นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตรวจสอบยอดเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจสอบผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 สำหรับระบบอัตโนมัติติดต่อได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยกด 3 ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ และสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฯ ระหว่างวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ด้านการผูกบัตรฯ กับแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว เพราะแอพฯ ได้ยกเลิกฟังก์ชั่นดังกล่าวไปแล้ว

โดยวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือบัตรฯ หลายรายได้เช็คเงิน 3000 บาทและพบว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้ว แต่หลายคนเช็คแล้ว ปรากฏว่าไม่มีเงินโอนเข้า ทั้งที่ มองว่าตนเองผ่านเกณฑ์ของโครงการ ส่งผลให้เกิดกระแสดราม่า บางคนโจมตีว่าเป็นโครงการหลอกลวงหรือรัฐบาลไม่มีเงินจริง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ผงะ! 6 แสนรายชื่อตกหล่น

จากกรณีที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งเชื่อว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการเยียวยาล็อตเก็บตก กลับไม่ได้รับเงินเยียวยา 3000 บาท บัตรคนจน ดังกล่าวนั้น

The Bangkok Insight จึงได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีการชี้แจงว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนมีจำนวน 13.9 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ถือบัตรฯ ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในปัจจุบัน มีดังนี้

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ถือบัตรฯ รวม 2.13 ล้าน เนื่องจากผู้สูงอายุและผู้พิการถูกจัดอยู่ใน “โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกำลังจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทเท่ากันภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงขอให้กลุ่มนี้รอก่อน

ผู้ถือบัตรฯ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ จำนวน 6แสนคน โดยอาจเกิดจากผู้ถือฯ ได้ลงทะเบียน “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์, สละสิทธิ์ หรือยื่นอุทธรณ์ จึงทำให้มี 6 แสนรายชื่อไปค้างอยู่ในโครงการเราไม่ทิ้งกันและไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทล็อตเก็บตกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สาเหตุดังกล่าวยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น เพราะต้องรอความชัดเจนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่เป็นผู้คัดกรองรายชื่ออีกครั้งว่า ทำไมจึงมี 6 แสนรายชื่อที่ไม่เข้าเกณฑ์การเยียวยาใดๆ

3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่ได้เงิน ทำยังไงต่อ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3000 บาท บัตรคนจน สามารถตรวจสอบความชัดเจนกับ สศค. ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 273 9020 โดย สศค. จะมีรายละเอียดของผู้ถือบัตรฯ แต่ละคนอย่างชัดเจนว่า สาเหตุใดจึงยังไม่ได้รับเงินเยียวยา

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เดินทางไปยังกระทรวงการคลังเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง นอกจากนี้มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์ไปสอบถามความชัดเจนกับ สศค. แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ดังนั้น จึงต้องรอ สศค. ว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นนี้อย่างไรต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด