สธ.แจง เด็กชาวมาเลย์ติดโควิดจากไทยตรวจซ้ำพบไม่ติด ยังรักษาผลเป็นศูนย์ได้

กรมควบคุมโรคยืนยันเด็กชายชาวมาเลเซียที่มาเยี่ยมญาติที่สงขลาแล้วกลับไป ครั้งแรกพบผลตรวจโควิดเป็นบวกแต่ตรวจซ้ำไม่พบ ชี้เป็น ผลบวกปลอม

วันที่ 11 ก.ค. 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานเมื่อปลายเดือน มิ.ย. ว่าพบเด็กชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด19 ภายหลังเดินทางมาเยี่ยมญาติในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 จ.สงขลา) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมประสานงานผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทันที

แฟ้มภาพ

จากข้อมูลการสอบสวนโรค เด็กชาย อายุ 12 ปี สัญชาติมาเลเซีย มีประวัติเดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มี.ค. พร้อมมารดาและพี่สาวอีก 1 คน เพื่อมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดสงขลา ทั้งหมดมีประวัติอาศัยอยู่ที่บ้านญาติดังกล่าว และเดินทางกลับไปที่มาเลเซียในวันที่ 25 มิ.ย. เมื่อเข้าสู่ประเทศมาเลเซียได้รับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจ RTK (Rapid test Antigen) โดยการทำ Nasopharyngeal Swab เก็บตัวอย่างและทราบผลตรวจในวันเดียวกัน โดยผลตรวจของมารดาและพี่สาวไม่พบเชื้อ ส่วนผลตรวจของเด็กชายผลเป็นบวก และส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในมาเลเซีย

หลังจากได้รับรายงาน กรมควบคุมโรค ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสคร.12 จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สอบสวนโรคในพื้นที่ดังกล่าวทันที โดยได้ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-CR ที่ห้องปฏิบัติการของ สคร.12 จ.สงขลา จำนวน 35 ราย และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน รวมถึงเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นกัน ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 35 ราย ผลคือไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

ส่วนเด็กชายรายดังกล่าว ได้มีการประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับทางมาเลเซีย โดยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง และได้รับแจ้งว่าทราบผลตรวจแล้ว คือไม่พบเชื้อโควิด 19

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวที่มีการตรวจ RTK (Rapid test Antigen) พบเชื้อในครั้งแรกนั้น พบว่าเป็นผลบวกลวงหรือผลบวกปลอม (False Positive) หมายถึง ผลการตรวจเป็นบวก แต่บุคคลนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด19 จริง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีระบบความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ทำให้มีการตรวจสอบติดตามและสอบสวนป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีการดำเนินงานและควบคุมโรคภายในประเทศได้ดี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของทั้งสองประเทศ ที่มีความเข้มแข็งและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

สำหรับ ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด