กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าไม่มีมาตรการห้ามกินป๊อปคอร์น-เครื่องดื่มในโรงหนัง แต่อยากขอความร่วมมือ เพราะถ้าต้องถอดหน้ากากออก เพิ่มความเสี่ยงจากการอยู่ที่ปิดเป็นเวลานาน ย้ำเอาเข้าไปกินควรเก็บออกมาด้วย ช่วยรักษาความสะอาด

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีโรงหนังมีการอนุญาตให้กินป๊อปคอร์นเครื่องดื่มขณะชมว่า ตามมาตรการหลักไม่ได้กำหนดห้ามไว้ แต่เป็นคำแนะนำที่กรมอนามัยอยากให้คำแนะนำและเชิญชวนทุกท่าน การผ่อนคลายด้วยการชมภาพยนตร์ เนื่องจากเราไปอยู่ในพื้นที่ปิดร่วมกัน อยากให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งการชมภาพยนตร์ถ้าไม่มีการรับประทาน จะสวมหน้ากากได้ตลอดเวลา "เราก็มีความเป็นห่วง ไม่อยากให้ท่านมีความสุ่มเสี่ยงบางอย่าง แต่ตรงนี้เป็นมาตรการเชิงคำแนะนำสำหรับทุกท่าน แม้โรงภาพยนตร์ไม่ได้ห้ามที่จะเข้าไปพร้อมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม แต่ก็ขอความกรุณาให้เก็บกลับออกมาที่ชมภาพยนตร์เสร็จ เพราะพนักงานต้องเข้ามาทำความสะอาด ถ้าพวกเราช่วยกันจัดการขยะของพวกเรา จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้อย่างดี ชวนทุกท่านไปที่ไหนอะไรที่เป็นขยะของเราเก็บมาให้สะอาดเรียบร้อย" พญ.พรรณพิมลกล่าว Source

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด