สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 10 ก.ค.63 ประเทศไทย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 
- หายป่วยแล้ว 3,087 ราย 
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,202 ราย 
- เสียชีวิตสะสม 58 ราย
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
- ยอดผู้ติดเชื้อรวม 12,387,826 ราย
- อาการรุนแรง 58,454 ราย
- รักษาหายแล้ว 7,187,447 ราย
- เสียชีวิต 557,405 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 3,219,999 ราย 
2. บราซิล จำนวน 1,759,103 ราย 
3. อินเดีย จำนวน 794,842 ราย 
4. รัสเซีย จำนวน 707,301 ราย 
5. เปรู จำนวน 316,448 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 3,202 ราย

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด